Bijbels Dagboek voor Vreemdelingen

Uw donatie voor het bijbels dagboek 

U hebt zowel de mogelijkheid voor  een eenmalige als voor een periodieke donatie. U kunt hieronder een bedrag kiezen of zelf invoeren.

Let op: voor periodieke donaties is het vermelden van naam en e-mailadres verplicht.

Bedrag

Steun ons werk met een donatie

Het Bijbels dagboek Niet alleen van Brood…” is een uitgave van Stichting B’ulah. Deze stichting is verantwoordelijk voor de B’ulah-hoeve, een huisgemeente in De Bult (vlakbij Steenwijk) waar we zoekend willen leven, vanuit de praktische werkelijkheid van Gods Koninkrijk (Bijbels realisme). “B’ulah” is een Hebreeuws woord dat vertaald wordt in Jesaja 62:4 met ‘gehuwde’. ‘Men zal u niet meer noemen: Verlatene, en men zal uw land niet meer noemen: Woestenij; maar gij zult genoemd worden: Mijn Welgevallen, en uw land: Gehuwde.’ Voor ons betekent ‘B’ulah’: niet meer verlaten, maar gevonden door God. Op de B’ulah-hoeve zijn alle mensen welkom die voor langere of kortere tijd willen meeleven om hun weg daarna met vernieuwde blijdschap en moed te vervolgen.

Bijbels dagboek “Niet alleen van Brood….”

donatieHet Bijbels dagboek is geschreven in de jaren 70 van de vorige eeuw. Het blijkt door de jaren heen onverminderd praktisch en getuigt ervan dat God niet verandert. De overwegingen geven inspiratie en troost aan meer dan 4000 dagelijkse lezers (als website, papieren maandboekje en per e-mail). Er is ook een Engelse vertaling Bread for our Hearts. Dit jaar is daar ook een e-mail mogelijkheid aan toegevoegd. Wij zijn blij dat we dit mogen doen en willen het ook graag blijven doen. Uitgangspunt voor ons is dat dit gratis is, we hebben het om niet ontvangen en willen het om niet uitdelen (Mattheus 10:8).

Donatie

bijbels dagboekWe zijn volledig afhankelijk van giften en vrijwillige bijdragen. Iedere donatie helpt ons om het werk voort te zetten, zowel in het in stand houden van de B’ulah-hoeve als de verspreiding van de Blijde boodschap via het Bijbels dagboek en Bread for our Hearts. Stichting B’ulah is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-instelling, waardoor giften en schenkingen voor de belasting aftrekbaar zijn.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

Pin It on Pinterest

Share This